วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ประวัติส่วนตัว


ชื่อ นางศรีวรรณ ปริญญาศาสตร์
เกิดวันที่ 28 มิถุนายน 2510
อายุ 43 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 5/450 หมู่บ้านตะวันนา
ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
สอนอยู่ที่โรงเรียน โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
สอนระดับ ปฐมวัย
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) รุ่น 4 ไทยเข้มแข็ง